Prijavno okno

Navigacija

International Year of Global Understanding

INTERNATIONAL YEAR OF GLOBAL UNDERSTANDING - RAC LJUBLJANA


 

 

Kaj je IYGU?

 

IYGU (International Year of Global Understanding) je Mednarodno leto globalnega razumevanja, ki poteka v letu 2016. Na pobudo Univerze Friedricha Schillerja v Jeni in Mednarodne geografske zveze (IGU) so ga septembra 2015 skupaj razglasile tri krovne svetovne znanstvene organizacije: ICSU (International Council for Science), ISSC (International Social Science Council) in CIPSH (International Council for Philosophy and Human Sciences).  

 

Mednarodno leto globalnega razumevanja želi opozarjati na globalne posledice odločitev, ki jih posamezniki vsakodnevno sprejemamo v svojem lokalnem okolju. Osnovni namen je ozaveščanje o prepletanju lokalnega in globalnega oziroma o lokalnih vplivih na globalne izzive, kot so podnebne spremembe, izgubljanje biotske raznovrstnosti, zagotavljanje prehranske varnosti, migracije ipd. Z združevanjem znanstvenih spoznanj in primerov dobrih praks s celega sveta skuša IYGU spodbujati raziskovanje, izobraževanje in ozaveščanje za bolj trajnostne načine življenja.

 

Dodatne informacije: IYGU izzivi in IYGU ključna sporočila na osrednji spletni strani IYGU

 

 

Kaj je RAC Ljubljana?

 

V januarju 2016 se je Oddelek za geografijo Filozofske fakultete UL s podpisom posebnega memoranduma pridružil Mednarodnemu letu globalnega razumevanja (IYGU). V okviru omenjene iniciative bo na Oddelku za geografijo v letih 2016 in 2017 deloval Regionalni akcijski center (RAC – Regional Action Center) za koordinacijo aktivnosti v Sloveniji in sodelovanje z ostalimi centri po svetu.

 

RAC Ljubljana bo v sodelovanju s partnerji na svojih spletnih straneh objavljal primere dobre prakse iz Slovenije in obveščal o domačih ter mednarodnih IYGU dogodkih.

 

Koordinatorica RAC Ljubljana: Katja Vintar Mally