Prijavno okno

Navigacija

Novice


Pri založbi Springer so izšle tri prostodostopne knjige, ki obravnavajo polovico izmed šestih ključnih tem, opredeljenih v mednarodnem letu globalnega razumevanja.
 

Working, Housing: Urbanizing

Eating, Drinking: Surviving

Communicating, Networking: Interacting


   

Knjige so rezultat sodelovanja z založbo Springer in so del serije knjig izdanih ob Mednarodnem letu globalnega razumevanja. Publikacije skušajo szpodbuditi razmišljanje o socialnih, okoljskih in političnih vprašanjih v globalni perspektivi. Vsaka od njih vsebuje splošne informacije in ideje za namene poučevanja, znanstvenega raziskovanja in osveščanja javnosti. Knjige se osredotočajo na ključna globalna vprašanja o vsakodnevnem življenju in trajnosti. Posebna pozornost pa je namenjena povezavam lokalnih rezultatov z globalnimi pritiski in omejitvami.