Prijavno okno

Navigacija

AGUL - vodstvo

Predsednik: dr. Mitja Bricelj

 

Ostali člani upravnega odbora
Branko Hohnec           
Danica Jakopič          
dr. Simon Kušar            
dr. Katja Vintar Mally 

 
Člani nadzornega odbora:
Bibijana Mihevc
dr. Blaž Repe
Janja Turk
   
Člani častnega razsodišča:
dr. Marko Krevs
Mojca Dolgan Petrič
Marjeta Natek

 

 

Moderator in vzdrževalec AGUL-ovih spletnih informacij: dr. Simon Kušar