Geo-središče

Geo-središče (zaenkrat je v "poskusnem obdobju") predstavlja zgoščen dostop do za širšo javnost zanimivih in uporabnih rezultatov raziskovalnega in strokovnega dela študentov Oddelka za geografijo FF UL, zaposlenih na oddelku ali rezultatov širšega, medinstitucionalnega ali meddisciplinarnega sodelovanja. Predvidevamo, da se bodo tukaj zbrali predvsem izdelki, ki so primerni za spletno uporabo, vendar niso izključene tudi objave raziskovalnih projektov, ki lahko na primer z metodološkega ali vsebinskega vidika zanimajo širšo javnost.  

Potekajoči študentski projekti

Prostor za študentske projekte, ki med samim izvajanjem potrebujejo stik z javnostjo, njeno obveščanje ali odziv. 

Fotografski natečaj - naj-počitniške destinacije v Sloveniji

Potuješ? Športaš? Raziskuješ? Obiskuješ?

Pokaži nam tudi ti svoje najljubše kotičke v Sloveniji, ki si jih ujel v fotografski objektiv in sodeluj v natečaju! Slovenija ima veliko zanimivih krajev, zato bodi pri izboru svojih destinacij (in fotografij) kar se da IZVIREN!
Na spodnjem linku so vsa navodila in že nekaj izbranih lokacij – naj bodo vaše povsem nove in edinstvene! Časa imate do 20.9.2011!


Pozdravljeni,

sem Katarina Ziherl, absolventka geografije, in v okviru svoje 2. seminarske naloge pripravljam fotografski natečaj na temo TOP 3 počitniške destinacije v Sloveniji. To naj bi bili kraji, pokrajine, destinacije kamor bi (ali ste že) odšli na krajši ali daljši oddih, aktivne počitnice, enodnevni izlet,... v Sloveniji.
Na spodnjem linku imate vsa navodila in potrebne informacije za sodelovanje na natečaju. Upam, da se vam porodi kakšna super ideja za preživljanje vročih poletnih dni!
Izbrali bomo tudi nekaj najboljših in izvirnih fotografij ter jih objavili na tej spletni strani.
Hvala vsem za sodelovanje!

 

 

http://www.flickr.com/groups/fotonatecaj/

Social-geographic effects of the spatial segregation in Belfast

Student: Peter Kumer

Supervisor (mentor): Dr. Marko Krevs

Supervisor at University College Dublin: Dr. Veronica Crossa

Cooperation at St. Mary’s University College in Belfast: Dr. Angela Vaupel, Dr. Tracey McKay

 

Diploma thesis will be based on research carried out during Erasmus Student Exchange visit at University College Dublin in Winter and Spring 2012, including field-work in Belfast and cooperation with St. Mary’s University College in Belfast.


Aims and objectives of the research: with the study “Social-geographic effects of the spatial segregation in Belfast” I would like to acquire the latest information about the spatial segregation in Belfast and its influence to the social-geographic structure of the city. The study will be based upon past and the latest discoveries in the field of Belfast spatial segregation and upon the results from the questionnaire and in-depth interviews. With these methods I would particularly like to
learn how the physical barriers (i.e. “Peace Lines”) affect the everyday life of the two communities living in the “hot-spot” areas. I would also like to find out whether on these locations people are more prepared for integrated life since the last peace treaty was signed. Since many similar studies were already undertaken in Belfast I want to focus particularly on the comparison study: the changes in the relations between the Catholics and Protestants in selected areas and possible causes for them (ex. current financial crisis).

 

One of the activities within the research is the questionnaire “Spatial segregation in Belfast” that should be filled by those who reside in so called “hot-spot” areas in the immediate vicinity of “Peace Lines”. These territories I defined as selected group of Super Output Areas (SOA) within Belfast. SOA is the geographical level that was also applied in the last Census in Northern Ireland (2001); therefore its use is vital for comparative study. Survey Monkey will be used to carry out the survey. When answers will be collected, summary results will be accessible from this web page.


 

Spletne informacije in storitve

Fotografski natečaj - naj-počitniške destinacije v Sloveniji:

Povezava na spletno stran projekta


Poskus zasnove in izvedbe fotografskega natečaja kot metode pridobivanja (geografskih) kvalitativnih informacij o območjih v Sloveniji.

 

 

Seminarska naloga.


 

 

 

 

 

 

 

Spletna predstavitev dosedanjega večletnega raziskovanja Topofilije in topofobije v Ljubljani: geograf.si/topofilija/


Projektna skupina ni imela lastnega dodatnega raziskovalnega dela, pač pa so imeli nalogo, da na primerljiv način na spletu predstavijo osnovne rezultate raziskav topofilije in topofobije iz let 2002, 2006 in 2009 ter jih primerjalno komentirajo.  

 

Projekt je bil izveden v okviru predmeta Kvantitativne metode 2 (2009/2010).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časovna dostopnost v Ljubljani: peš, s kolesom, z busom: http://geograf.si/qm2/


Karte na podlagi GoogleMaps omogočajo tudi podrobnejše seznanjanje s časovno dostopnostjo v Ljubljani za 6 izbranih izhodišč potovanja. Do rezultatov so študentje prišli na podlagi izvrstne organizacije obsežnega terenskega dela v sklopu predmeta Metode za geografe 2 (2009/2010).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepoznavne lokacije v Ljubljani in Sloveniji (Landmarks of Ljubljana / Slovenia): maps.google.com/maps/ms


Izbor sicer ni popoln in vključuje tudi nekaj "dodatnih informacij", kot npr. lokacije terenskih vaj študentov geografije na Oddelku za geografijo FF UL v zadnjih letih ;) Nameravamo pa informacije izpopolnjevati. Preprosta legenda je tukaj: http://www.avtonomija.org/qm2_gis/

 

Projekt je bil izveden v okviru predmeta Kvantitativne metode 2 (2008/2009).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientacijske informacije za goste Oddelka za geografijo FF Univerze v Ljubljani: http://www.avtonomija.org/qm2_gis/gis.html


Zbrane so lokacije ustanov, ki gostom "lahko pridejo prav" (ne le univerzitetne, ampak tudi inštituti, zdravstvene ustanove ipd.), pa tudi takšne čisto praktičnega značaja, kot npr. kje je mogoče kupiti študentske bone in v katerih restavracijah jih je mogoče uporabljati. 

 

Projekt je bil izveden v okviru predmeta Kvantitativne metode 2 (2008/2009).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spletni zbirnik različnih kompleksnih kazalcev kakovosti življenja, s kartami, podatki, metodološkimi pojasnili in komentarji: http://www.kakovost-zivljenja.co.cc/QoL.htm


Zbirnik na pregleden način predstavlja izbrane kazalce kakovosti življenja. V prihodnje naj bi ga postopno dopolnili - s ciljem na enem mestu zbrati in primerjalno, kritično spremljati in vrednotiti tovrstne kazalce za cel svet, posamezne kontinente, regije ali države (npr. za Slovenijo).

 

Ta začetni korak je bil izveden v okviru projekta Kvantitativne metode 2 (2009/2010).

PriponkaVelikost
Potovalni časi v Ljubljani - ppt predstavitev projekta pri predmetu Metode za geografe 2 (2009/2010)3.89 MB
Prepoznavne lokacije v Ljubljani/Sloveniji + Informacije za goste Univerze v Ljubljani - ppt predstavitev projekta pri predmetu Kvantitativne metode 2 (2008/2009)7.09 MB
Informacije za goste Univerze v Ljubljani - zbirka podatkov o vključenih lokacijah / objektih / ustanovah291.5 KB
Prepoznavne lokacije v Ljubljani/Sloveniji + Informacije za goste Univerze v Ljubljani - projektno poročilo 4.63 MB

Poročila izbranih študentskih raziskovalnih ali strokovnih projektov

Lastnosti in pričakovanja potrošnikov ekološko pridelane hrane

 


 

Namen raziskovalnega projekta je ugotoviti obseg in vrsto potrošnje, značilnosti in pričakovanja potrošnikov ekološko pridelane hrane v Sloveniji. Izvedeno je bilo obsežno terensko delo: več kot 400 anket med potrošniki ter številni intervjuji na zavarovanih območjih v Sloveniji, kjer ima ekološko kmetijstvo pomemben razvojni in ekološki potencial.
 
 
Raziskovalni projekt je bil izveden pri predmetu Varstvo geografskega okolja v študijskem letu 2009-2010.

Naročnika: Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) in Raziskovalni center, Oddelek za geografijo FF UL.

Mentorji: dr. Metka Špes, dr. Barbara Lampič, dr. Irena Mrak.

Vodji projekta: Matej Blatnik, Matjaž Dovečar.
 

 

 

PriponkaVelikost
Lastnosti in pričakovanja potrošnikov ekološko pridelane hrane - poročilo (pdf)2.69 MB

Nagrajeni študentski izdelki

Študentske naloge (seminarske, diplomske, doktorske), ki so dobile oddelčno priznanje, Prešernovo nagrado ali so bila na kak drug način izpostavljena v stroki ali v širši (tudi mednarodni) javnosti.

 

Do del, ki so že kje drugje objavljena v elektronski obliki, so podane le spletne povezave, sicer pa so dela naložena tukaj kot datotečne priponke.

 

2010 Jernej Tiran,  Tip naselbinskega območja kot dejavnik volilnega vedenja: analiza volitev v Državni zbor 1996 - 2008(diplomsko delo, mentor dr. Marko Krevs) - Študentska prešernova nagrada Filozofske fakultete

2010 Luka Černuta (za diplomsko delo "Rečni meandri na kraških poljih", mentor izr. prof. dr. Karel Natek, somentor  prof. dr. matjaž Mikoš) - Študentska prešernova nagrada Filozofske fakultete
2010 Mateja Ferk za diplomsko delo "Morfogeneza kotline Rakov Škocjan" (mentor doc. dr. Uroš Stepišnik) - Študentska prešernova nagrada Filozofske fakultete
2010 Matjaž Geršič za diplomsko delo "Pionirske rastlinske vrste na prodiščih v zgornjem toku reke Save" (mentor doc. dr. Blaž Repe) - Študentska prešernova nagrada Filozofske fakultete
2010 Žiga Zwitter za diplomsko delo "Vpliv male ledene dobe na agrarno poselitev na ozemlju današnje Slovenije: na primeru izbranih območij v zgornji Savinjski dolini"  (mentorja doc. dr. Darko Ogrin in doc. dr. Boris Golec, somentor izr. prof. dr. Karel Natek) - Študentska prešernova nagrada Filozofske fakultete

2010 Bojana Kovačič (za diplomsko nalogo "Funkcionalni in normativni vidiki položaja evropskih manjšin", mentor izr. prof. dr. Jernej Zupančič) - Oddelčno priznanje
2010 Mateja Stare (za diplomsko nalogo "Avstralija in Oceanija: proučevanje izbranih geografskih procesov s pomočjo študije primera), mentorica doc. dr. Tatjana Resnik Planinc) - Oddelčno priznanje
2010 Marko Lozinšek (za diplomsko nalogo "Političnogeografska analiza kriznega območja v Kašmirju" mentor izr. prof. dr. Jernej Zupančič) - Oddelčno priznanje
2010 Darja Ovsenik  (za diplomsko nalogo "Geografska in sociolingvistična analiza identitete koroških Slovencev. Primer dvojezične trgovske akademije v Celovcu" mentor izr. prof. dr. Jernej Zupančič) - Oddelčno priznanje

2006 Erika Pogačnik, Geografija stereotipov na primeru Evrovizije, seminarska naloga (mentor dr. Marko Krevs) - Oddelčno priznanje

PriponkaVelikost
2010 Grega Kodre, Analiza predmetnika študija geografije 1920-2010 (seminarsko delo, mentor dr. Marko Krevs)- Oddelčno priznanje924.04 KB
2010 Jani Bergant, Večkriterijsko vrednotenje območij z vidika primernosti za poselitev v občini Dol pri Ljubljani (seminarsko delo, mentor dr. Marko Krevs)- Oddelčno priznanje5.72 MB
2010 Uroš Kadunc, Napoved rabe tal s pomočjo nevronske mreže na primeru mestne občine Novo mesto (seminarsko delo, mentor dr. Marko Krevs)- Oddelčno priznanje4.27 MB