User login

Navigation

Geografija Slovenije - kolokviji do konca šolskega leta in sprememba izvajalca vaj

 

Kolokvij iz geografije Slovenije bo v dosedanji obliki mogoče opravljati le še v tem šolskem letu. Razpisani so še trije roki in sicer

8. maja ob 15:30,

21. junija ob 15. uri ter

21. avgusta ob 12. uri.

 

S šolskim letom 2017/2018 izvedbo vaj in s tem kolokvija pri predmetu geografija Slovenije prevzame prof. dr. Darko Ogrin.

Kdor v tem šolskem letu ne bo pristopil h kolokviju, bo vse obveznosti iz vaj opravljal v skladu z novimi pravili pri novem nosilcu.

 

Matej Ogrin