User login

Navigation

Geomorfologija - rezultati izpita 4.7.2017

Številka Izpit točk Ocena izpita
18120552 7,5 5
18150454 24,5 6
18150623 33,5 9
18151042 6,0 5
18151046 1,5 5
18151049 18,5 5
18160519 11,5 5
18160524 30,0 8
18160525 29,0 7
18160526 9,0 5
18160529 14,5 5
18160531 24,0 6
18160534 39,0 10
18160535 20,0 5
18160539 31,0 8
18160545 38,0 10
18160548 19,0 5
18160990 19,5 5
18161113 13,0 5
18161114 3,0 5
18161116 15,5 5
     
* Maksimalno število točk je 40.  
Ocene izpita:    
0-23,5 točk  = 5    
24,0-26,5 točk = 6    
27,0-29,5 točk = 7    
30,0-32,5 točk = 8    
33,0-35,0 točk = 9    
35,5 in več točk = 10