User login

Navigation

Plačevanje zagovorov magistrskih del po izgubi statusa

Posredujemo sklep Upravnega odbora FF z dne 12. 6. 2017 glede plačevanja zagovorov magistrskih nalog po izgubi statusa. Sklep se glasi:

»V prehodnem obdobju od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 se stroškov zagovora magistrskega dela ne zaračunava osebam, ki delo oddajo v roku 24 mesecev od prenehanja statusa.«

 

Obvestilo o tem je za študente objavljeno tudi na spletni strani FF http://www.ff.uni-lj.si/node/8719  in kot opomba v Ceniku za štud. leto 2017/2018.