User login

Navigation

Odobreni naslovi in študentske prošnje december 2016

KP odobri naslove zaključnih seminarskih nalog

 

·         Valentina Vrhovec: Geomorfološka analiza kont na Severnem Velebitu; mentor dr. Uroš Stepišnik

·         Miha Nahtigal: (Ne)ustreznost levo-desne politične delitve v Evropskem parlamentu; mentor dr. Dejan Rebernik

·         Tanja Kovač: Kartiranje hitrosti širjenja japonskega dresnika med letoma 2017-2018 na izbranih območjih; mentor dr. Blaž Repe

·         Miran Pavlič: Možnosti nadaljnjega prostorskega razvoja občine Kamnik; mentor dr. Simon Kušar, somentor dr. Andrej Černe

·         Matic Intihar: Prostorski razvoj naselij Črna vas in Lipe; mentor dr. Dejan Rebernik

·         Katja Štravs: Kreativna industrija v občini Zreče; mentor dr. Simon Kušar

·         Katja Vereš: Turizem v občini Gornja Radgona; mentor dr. Dejan Cigale

·         Katjuša Mrak: Razvoj festivalskega turizma v občini Tolmin; mentor dr. Dejan Cigale

·         Jošt Ješelnik: Geografija Kočevja; mentor dr. Dejan Rebernik

·         Nejc Kopač: Energetska politika Evropske unije; mentor: dr. Dejan Rebernik

·         Marko Kolar Požun: Suburbanizacija v mestni občini Koper; mentor dr. Dejan Rebernik

·         Katarina Dolušić: Turizem v občini Šentjernej; mentor dr. Dejan Cigale

·         Aleksandra Uršič: Geomorfni procesi v dnu doline ob Gostinci; mentor dr. Karel Natek

·         Peter Novak: Vpliv stolpa Vinarium na turizem v občini Lendava; mentor dr. Dejan Cigale

·         Anita Dacinger: Razumevanje podnebnih in atmosferskih razmer pri prebivalcih Loškega Potoka; mentor dr. Darko Ogrin

·         Tea Adamlje: Nekatere lokalne podnebne značilnosti Ljubljanskega barja; mentor dr. Darko Ogrin

·         Luka Šavron: Prostorske razvojne možnosti ob reki Vipavi v občini Miren-Kostanjevica; mentor dr. Simon Kušar

·         Urban Križaj: Vpliv smučarski skokov na turizem in prebivalstvo v občini Kranjska Gora; mentor dr. Dejan Cigale

·         Blaž Jerman: GNSS aplikacije za pametne mobilne naprave in možnosti njihove uporabe; mentor dr. Blaž Repe

          Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Možnosti uporabe mobilnih telefonov pri satelitskem zajemu položaja

·         Petra Kurnik: Rastiščni pogoji bele gomoljike v Slovenski Istri na primeru doline reke Dragonje; mentor dr. Blaž Repe

·         Nataša Balant: Ocena stanja gozdov zaradi napada podlubnikov s pomočjo daljinskega zaznavanja na izbranem območju; mentor dr. Blaž Repe

·         Stanka Lapanja: Padavinski ekstremi na območju Idrijskega hribovja; mentor dr. Darko Ogrin

·         Mateja Cotič: Kmetijstvo v luči ekstremnih vremenskih dogodkov na območju Vipavske doline; mentor dr. Darko Ogrin

·         Matej Sluga: Geomorfološke značilnosti doline Kokre; mentor dr. Uroš Stepišnik

 

 

KP soglaša s spremembo naslova magistrskega dela in dodatkom somentorstva

 

·         Maja Sirše: Kmetije kot ponudnik izobraževalnih vsebin v lokalnem okolju; mentor dr. Irma Potočnik Slavič, somentor dr. Tatjana Resnik Planinc

·          

KP potrjuje naslov magistrskega dela

 

·         Teja Rupčič: Romsko naselje Lokve pri Črnomlju; mentor dr. Jernej Zupančič

 

 

KP soglaša s spremembo in podaljšanjem naslova zaključne seminarske naloge

 

·         Gašper Petretič

Star naslov: Trendi intenzivnih padavin v zahodnem delu predalpskega hribovja v zadnjih petdesetih letih

Nov naslov: Trendi intenzivnih padavin v zahodnem delu predalpskega hribovja v zadnjih petdesetih letih s poudarkom na Polhograjskem hribovju; mentor dr. Darko Ogrin

 

 

·         Jerca Jerman

Star naslov: Socialnogeografska analiza romskih naselij v občini Črnomelj

Nov naslov: Socialnogeografska analiza romskega naselja Lokve; mentor dr. Jernej Zupančič

 

Prošnja za nadaljevanje oz. dokončanje študija

 

·         Mišo Savčić

Študentu se dovoli redni vpis v 2. letnik. Do vpisa mora opraviti manjkajoče obveznosti v skupni višini vsaj 54 KT. 

 

KP ugodi prošnji za podaljšanje veljavnosti naslova zaključne seminarske naloge

 

·         Aleša Premrl: Ogroženost zaradi poplav ob malih vodotokih s Šmarne gore; mentor dr. Karel Natek