User login

Navigation

E-GeograFF 9 - Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije


 

Urednika: Barbara Lampič, Jernej Zupančič

 

Leto izida: 2017
Št. strani: 138 strani
Tip vezave: Elektronska izdaja (PDF)
ISBN: 978-961-237-902-5
Zbirka: E-GeograFF

 

Knjigarna FF

 

Osnovni namen monografije je vsebinsko široko zasnovana geografska presoja potencialov, praks in omejitev Slovenije ter njenih regij z vidika koncepta trajnostnega razvoja. Avtorji iz različnih geografskih vsebinskih polj izhajajo iz razvojno-varovalne postavke, da vsebinsko troplastni (okoljski, ekonomski in družbeni) koncept splošnega in regionalnega razvoja predstavlja osnovnim geografskih strukturam potencialno optimalni prostorski koncept. Predlagajo uporabo geografskih gradnikov trajnostno sonaravnega regionalnega razvoja, kot so inovativne, prožne kmetije, prenovljena urbana območja, sanirana in v naselbinski sistem integrirana romska naselja, večplastno in trajnostno ovrednotenje geodiverzitete in geografsko polje regionalne in lokalne kakovosti življenja.

AttachmentSize
e-geograff_9.pdf20.25 MB