User login

Navigation

Research

...

Vsak pedagoški sodelavec oddelka izvaja tudi raziskovalno delo. Velik del celotnega raziskovalnega dela pa poteka v Raziskovalnem centru Oddelka za geografijo, kjer so polno ali delno zaposleni naši sodelavci - raziskovalci.


Raziskovalni center

Tekoči in izvedeni raziskovalni projekti

Aktualno