User login

Navigation

Study at the Department of Geography FA UL

...

Oddelek za geografijo FF UL izvaja naslednje študijske programe:

 • Univerzitetni dvopredmetni študijski program geografije, 4 letni (zadnji prvi letnik vpisan v študijskem letu 2008-2009)
 • Univerzitetni enopredmetni študijski program geografije, 4 letni (zadnji prvi letnik vpisan v študijskem letu 2007-2008)
 • Univerzitetni prvostopenjski enopredmetni bolonjski študijski program geografije, 3 letni (prvi letnik vpisan v študijskem letu 2008-2009)
 • Magistrski študijski program geografije
 • Doktorski študijski program geografije

Že odobreni študijski programi, ki jih še ne izvajamo:

 • Univerzitetni prvostopenjski dvopredmetni bolonjski študijski program geografije, 3 letni (prvi letnik bo vpisan v študijskem letu 2009-2010)
 • Univerzitetni drugostopenjski enopredmetni bolonjski študijski program geografije, 2 letni (prvi letnik bo vpisan v študijskem letu 2011-2012)
 • Univerzitetni drugostopenjski enopredmetni bolonjski študijski program geografije, 2 letni (prvi letnik bo vpisan v študijskem letu 2012-2013)

V postopku odobritve:

 • Doktorski bolonjski študijski program geografije (prvi letnik bo predvidoma vpisan v študijskem letu 2009-2010)

 

O študijskih programih se lahko seznanite v:

 • predmetnikih (tabelaričnih izvlečkih iz študijskih programov)
 • študijskih programih (vključujejo tudi kratke opise posameznih predmetov, splošne informacije o študijskem programu)

O tekočem študijskem delu pa informacije objavljamo na "oglasni deski" v sklopu te spletne strani (zadnje novice z oglasne deske so desno zgoraj). Precejšen del študijskih infrormacij v elektronski obliki je posredovanih v e-učilnicah (za posamezne predmete), v katere pa imajo vstop le učitelji in asistenti pri posameznem predmetu ter študenti, ki v določenem letu študirajo pri tem predmetu. Študi urejajo tudi širša pravila, kot sta statuta univerze in fakultete ter npr. Pravilnik o izpitnem redu. Poiščite jih na spletnih straneh Fakultete in Univerze.