Prijavno okno

Navigacija

Geo-središče

Geo-središče (zaenkrat je v "poskusnem obdobju") predstavlja zgoščen dostop do za širšo javnost zanimivih in uporabnih rezultatov raziskovalnega in strokovnega dela študentov Oddelka za geografijo FF UL, zaposlenih na oddelku ali rezultatov širšega, medinstitucionalnega ali meddisciplinarnega sodelovanja. Predvidevamo, da se bodo tukaj zbrali predvsem izdelki, ki so primerni za spletno uporabo, vendar niso izključene tudi objave raziskovalnih projektov, ki lahko na primer z metodološkega ali vsebinskega vidika zanimajo širšo javnost.