Prijavno okno

Navigacija

GeograFF in E-GeograFF

 

Zbirki monografij Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani:

  • GeograFF v tiskani obliki
  • E-GeograFF v elektronski obliki

 

Monografije v obeh zbirkah predstavljajo izvirne raziskovalne dosežke in rezultate znanstvenega in strokovnega dela sodelavcev Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in rezultatov njihovega meddisciplinarnega in mednarodnega sodelovanja. Namenjene so strokovni javnosti, študentom, učiteljem geografije in vsem, ki jih zanimajo poglobljene razlage aktualnih prostorskih procesov, problemov in izzivov.

 


  Zbirka GeograFF
 
  Zbirka E-GeograFF