Prijavno okno

Navigacija

Izredni študij

Na Oddelku za geografijo FF UL izvajamo izredni študij za študente prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa geografije in za študente prvostopenjskega univerzitetnega dvodisciplinarnega študijskega programa.

V prvem letniku v zgoščeni obliki in na deloma prilagojen način (npr. z večjo uporabo e-učilnic) izvedemo približno eno tretjino kontaktnih ur (predavanj, seminarjev, vaj) v primerjavi z rednim študijem. Večino kontaknih ur je izvedenih ob petkih, praviloma od 16. do 20. ure, ob sobotah pa od 9. do 13. ure in od 14. do 18. ure. Izvajanje kontaktnih ur se lahko po potrebi potegne v junij - temu pa se ustrezno prilagodijo junijski izpitni roki za izredne študente.

Za višje letnike (od drugega letnika naprej) se izredni študij izvaja v obliki konzultacij in samostojnega študija. Nekatere obveznosti (npr. terenske vaje) izredni študenti opravijo skupaj z rednimi.

 

Reševanje študijskih problemov in pretežni del obveščanja izrednih študentov geografije (povezava na učilnico v študijskem letu 2016-2017): https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=4914 (geslo dobite pri učitelju - predsedniku letnika)


 

PriponkaVelikost
urnik_1_letnik_2016_2017_2.pdf154.46 KB