Prijavno okno

Navigacija

Bibliografije

BIBLIOGRAFIJE ODDELKA ZA GEOGRAFIJO
 
 
 
OSEBNE BIBLIOGRAFIJE
Prof. dr. Ivan Gams
Prof. dr. Jurij Kunaver
Prof. dr. Mirko Pak
Prof. dr. Darko Radinja
Prof. dr. Igor Vrišer
Prof. dr. Matjaž Jeršič
 
KORISTNE INFORMACIJE
 
OSEBNA BIBLIOGRAFIJA
 
Vsakdo, ki ima šifro raziskovalca, si lahko po naprej določenih parametrih sam izpiše osebno bibliografijo (brez vrednotenja) iz sistema COBISS.
 
IZDELAVA BIBLIOGRAFIJ
 
V knjižnici izdelujemo bibliografije zaposlenih na Oddelku za geografijo. Avtorji so odgovorni za pravilno razvrstitev bibliografskih enot, zato morajo določiti tipologijo dokumentov.
 
 
SICRIS
 
SICRIS je informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji. Več si lahko preberete tukaj.
 
Vsak raziskovalec lahko sam dostopa do svoje bibliografije po poti Iskanje-Raziskovalci, tako da v vstopni obrazec vpiše priimek, ime ali šifro raziskovalca.
 
Reprezentativna bibliografija
V segmentu Bibliografije – izberete Reprezentativne bibliografske enote
Ob prvi postavitvi strani raziskovalca na domači strani IZUM-a (SICRIS – raziskovalci), so raziskovalci sami določili 10 reprezentativnih del.  V primeru, da raziskovalci želijo posodobiti svoj seznam reprezentativnih del, morajo sami  IZUM-u sporočiti nove ID številke zapisov.
 
Vrednotenje raziskovalne uspešnosti
V segmentu Bibliografije Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS, si lahko vsak sam izpiše bibliografijo s točkovanjem.
Kategorizacija znanstvenih publikacij se izvaja po metodologiji ARRS, ki jo določa

Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 4/11).

 
Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij.
 
 
Revije, ki niso vključene v mednarodne baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij.
 
 
Mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij.
 
 
Raziskovalce prosimo, da sproti spremljajo svojo bibliografijo in sporočijo morebitne napake, spremembe in popravke v knjižnico za geografijo.
 
 
CITIRANOST  OBJAVLJENIH DEL
 
Za področje geografije je malo objav v revijah, ki so indeksirane v bazah podatkov WoS. Zato vodimo citate raziskovalcev v nam dostopnih virih. Prosimo vas, da tudi sami spremljate citiranost vaših objav in jih sproti sporočate v knjižnico.
 
Pomembne povezave:
 
Pojasnila glede povezave COBIB.SI - WoS
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/WoSLinks.html
 
WoS
http://home.izum.si/izum/ft_baze/wos.asp
 
Naši v Wos
http://sicris.izum.si/search/rsr_list_biblio_citations.aspx?lang=slv
 
SCI-EXPANDED
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
 
Faktorji vpliva (JCR)
http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=JCR
 
Bibliografije-pogosta vprašanja
http://home.izum.si/COBISS/bib/FAQ_SI.html