Prijavno okno

Navigacija

Informacijski viri

E-revije

Academic Search Complete

Science Direct

Sage Journals

Springer Link

Directory of Open Acces Journals

Elektronische Zeitschriften Bibliothek

JSTOR

 

Iskalniki

DiKUL

RUL-Repozitorij Univerze v Ljubljani

dLib: Digitalna knjižnica Slovenije

Hrčak: Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

 

E-knjige

eBook Collection (EBSCOhost)

eknjige (Science Direct)

Digital Book Index

Publikacije GIAM ZRC SAZU

 

E-priročniki

CTK Slovarji

Encyclopedia Britannica Online Academic Edition

 

Podatki

LIDAR

Statistični letopis RS

Krajevni repertoriji na Sistory

Popisi prebivalstva 1948-2002

Popis kmetijstva 2000

SI-STAT podatkovni portal

Demographic Yearbook

Publikacije UMAR

Hidrološki letopis Slovenije

Meteorološki letopis Slovenije

 

Karte in atlasi na internetu

Osnovna geološka karta Slovenije 1:100.000

Geopedia

Geoportal DGU (hrvaške topografske karte)

Stare avstrijske karte

Franciscejski kataster

 

Druge uporabne povezave

Atlas okolja

e-kataster jam

Environmetal European Agency (poročila)

Kazalci okolja na ARSO

 

Bibliografske baze

BGI (Bibliographie Géographique Internationale)

GeoBib

Scopus

 

Citatni indeksi

Web of Science

 

Baze povzetkov

Francis (Prenehanje 1. 1. 2015)

 

Iskalniki virov na internetu

Google Schoolar

Resource Discovery Network

Scirus

WEBIS

WWW Virtual Library

 

Geografske revije na spletu:

ACTA CARSOLOGICA: http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/

ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA: http://giam.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/91

ENATURA: http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=170

GEA: http://www.mladinska.com/gea

GEOGRAFSKI OBZORNIK: http://zgs.zrc-sazu.si/Publikacije/Geografskiobzornik/tabid/302/language/sl-SI/Default.aspx

GEOGRAFSKI VESTNIK: http://zgs.zrc-sazu.si/Publikacije/Geografskivestnik/tabid/301/language/sl-SI/Default.aspx

GOZDARSKI VESTNIK: http://www.dendro.bf.uni-lj.si/gozdv/gozdv.html

KRAS: http://www.revijakras.si/

NAŠE JAME: http://www.arzenal.si/sobe/knjiznica/109

PLANINSKI VESTNIK: http://www.planinskivestnik.com

PROTEUS: http://www.proteus.si

REVIJA ZA GEOGRAFIJO: http://www.ff.uni-mb.si/dotCMS/listProducts?categoryInode=15123

VETRNICA: http://www.smd.v-izdelavi.si/glasilo/

ZGODOVINSKI ČASOPIS: http://www.zgodovinskicasopis.si/