Prijavno okno

Navigacija

Kartografska zbirka

Del knjižnice predstavlja tudi kartografska zbirka, ki obsega 41.500 enot neknjižnega gradiva: kart vseh vrst, med drugim stenske karte, temeljne topografske načrte in topografske karte različnih izdaj in tehnik (tudi stare avstrijske in italijanske karte slovenskega ozemlja), geološke, pedološke, vegetacijske karte, avtokarte in načrte mest za Slovenijo, Evropo in svet, različne vrste preglednih kart, prosojnic itd. V zbirki je 440 atlasov. Individualnemu študiju je namenjenih pet čitalniških mest.
Kartografska zbirka se nahaja v drugem nadstropju v sobi 219a.

 

Gradivo ni v prostem pristopu, za izposojo skrbi bibliotekarka. Gradivo je možno iskati v računalniškem katalogu COBISS/OPAC.