Prijavno okno

Navigacija

Katalogi

Večino knjižničnega gradiva lahko najdete v katalogu COBISS/OPAC.  Nekatero starejše gradivo pa v klasičnem listkovnem katalogu na hodniku, ki smo ga prenehali dopolnjevati z novimi kataložnimi lastki leta 2000.

 
Katalog seminarskih nalog (seminarske naloge starega univerzitetnega študija) obsega seminarske naloge študentov geografije na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete. Seminarske naloge so dostopne po predhodnem naročilu.