Prijavno okno

Navigacija

Knjižnični red

 

Pri vsakem obisku knjižnice morajo obiskovalci predložiti izkaznico OHK Filozofske fakultete; študenti Univerze v Ljubljani študentsko izkaznico, ki velja kot enotna knjižnična izkaznica za knjižnice omenjene univerze, NUK in CTK. Redni študentje poravnajo vpisnino ob vpisu v novo študijsko leto, ostali uporabniki enkrat letno v knjižnici, ki je izkaznico izdala. Izkaznica ni prenosljiva.
 
S 4. 3. 2013 smo v knjižnici uvedli prost dostop do knjižnega gradiva. Da bo izposoja potekala čim lažje, smo  pripravili nekaj navodil, za katere vas prosimo, da jih upoštevate. V pomoč vam bodo tudi navodila kako poiskati gradivo.
Še vedno pa lahko naročate gradivo s signaturo pri izposojevalnem pultu.

Večino knjižnega gradiva izposojamo na dom za 14 dni. Ob izposoji gradiva dobite listek s podatki o izposojenem gradivu in roki za vrnitev gradiva. Po izteku izposojevalnega roka mora uporabnik gradivo vrniti ali podaljšati rok izposoje. Podaljševanje je možno osebno v knjižnici, preko telefona (01 241 1250) in Moje knjižnice v COBISS-u. Ob obisku lahko gradivo tudi rezervirate. Obvestilo o prispeli rezervirani knjigi prejmete na vaš elektronski naslov. Enkrat mesečno vsem zamudnikom pošljemo opomine. Stroške opomina in zamudnino zaračunamo po ceniku Filozofske fakultete.
 
Na dom ne izposojamo: revij (izjema so: Geografski vestnik, Acta geographica Slovenica, Dela Oddelka za geografijo FF, Geografski obzornik in Geografija v šoli), statističnega gradiva, leksikonov, enciklopedij, slovarjev, topografskih načrtov, geoloških kart, atlasov. Navedeno gradivo lahko bralci uporabljajo v oddelčni čitalnici ali fakultetni čitalnici (soba 015) in ga vrnejo v knjižnico ali knjižni nabiralnik (v pritličju, pred sobo 11).
 
Diplomska in magistrska dela, seminarske naloge, doktorske disertacije in arhivsko gradivo lahko bralci pregledujejo le v oddelčni čitalnici. Fotokopiranje ni dovoljeno! Seminarske naloge je potrebno predhodno naročiti.

 

Cenik storitev