Prijavno okno

Navigacija

Nagrajeni študentski izdelki

Študentske naloge (seminarske, diplomske, doktorske), ki so dobile oddelčno priznanje, Prešernovo nagrado ali so bila na kak drug način izpostavljena v stroki ali v širši (tudi mednarodni) javnosti.

 

Do del, ki so že kje drugje objavljena v elektronski obliki, so podane le spletne povezave, sicer pa so dela naložena tukaj kot datotečne priponke.

 

2010 Jernej Tiran,  Tip naselbinskega območja kot dejavnik volilnega vedenja: analiza volitev v Državni zbor 1996 - 2008(diplomsko delo, mentor dr. Marko Krevs) - Študentska prešernova nagrada Filozofske fakultete

2010 Luka Černuta (za diplomsko delo "Rečni meandri na kraških poljih", mentor izr. prof. dr. Karel Natek, somentor  prof. dr. matjaž Mikoš) - Študentska prešernova nagrada Filozofske fakultete
2010 Mateja Ferk za diplomsko delo "Morfogeneza kotline Rakov Škocjan" (mentor doc. dr. Uroš Stepišnik) - Študentska prešernova nagrada Filozofske fakultete
2010 Matjaž Geršič za diplomsko delo "Pionirske rastlinske vrste na prodiščih v zgornjem toku reke Save" (mentor doc. dr. Blaž Repe) - Študentska prešernova nagrada Filozofske fakultete
2010 Žiga Zwitter za diplomsko delo "Vpliv male ledene dobe na agrarno poselitev na ozemlju današnje Slovenije: na primeru izbranih območij v zgornji Savinjski dolini"  (mentorja doc. dr. Darko Ogrin in doc. dr. Boris Golec, somentor izr. prof. dr. Karel Natek) - Študentska prešernova nagrada Filozofske fakultete

2010 Bojana Kovačič (za diplomsko nalogo "Funkcionalni in normativni vidiki položaja evropskih manjšin", mentor izr. prof. dr. Jernej Zupančič) - Oddelčno priznanje
2010 Mateja Stare (za diplomsko nalogo "Avstralija in Oceanija: proučevanje izbranih geografskih procesov s pomočjo študije primera), mentorica doc. dr. Tatjana Resnik Planinc) - Oddelčno priznanje
2010 Marko Lozinšek (za diplomsko nalogo "Političnogeografska analiza kriznega območja v Kašmirju" mentor izr. prof. dr. Jernej Zupančič) - Oddelčno priznanje
2010 Darja Ovsenik  (za diplomsko nalogo "Geografska in sociolingvistična analiza identitete koroških Slovencev. Primer dvojezične trgovske akademije v Celovcu" mentor izr. prof. dr. Jernej Zupančič) - Oddelčno priznanje

2006 Erika Pogačnik, Geografija stereotipov na primeru Evrovizije, seminarska naloga (mentor dr. Marko Krevs) - Oddelčno priznanje

PriponkaVelikost
2010 Grega Kodre, Analiza predmetnika študija geografije 1920-2010 (seminarsko delo, mentor dr. Marko Krevs)- Oddelčno priznanje924.04 KB
2010 Jani Bergant, Večkriterijsko vrednotenje območij z vidika primernosti za poselitev v občini Dol pri Ljubljani (seminarsko delo, mentor dr. Marko Krevs)- Oddelčno priznanje5.72 MB
2010 Uroš Kadunc, Napoved rabe tal s pomočjo nevronske mreže na primeru mestne občine Novo mesto (seminarsko delo, mentor dr. Marko Krevs)- Oddelčno priznanje4.27 MB