Back to top

Društvo mladih geografov Slovenije je društvo študentov geografije in vseh geografskih navdušencev po duši in izobrazbi. Povezuje okoli 100 članov, ki so predvsem študenti Oddelka za Geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, vendar to ni pogoj za članstvo.

 

     Glavni nameni Društva mladih geografov Slovenije so:

     - spodbujanje in izvajanje obštudijskih dejavnosti študentov geografije,
     - povečati mobilnosti študentov,
     - povezovanje študentov geografije in mladih geografov,
     - sodelovanje z mednarodnimi in domačimi študentskimi in strokovnimi organizacijami,
     - z izdajanjem študentskega glasila spodbujanje objave strokovnih in drugih prispevkov,
     - medsebojna pomoč študentov in krepitev stanovske pripadnosti.

 

Ustanovljeno je bilo leta 1988 kot Študentska sekcija Ljubljanskega geografskega društva in skozi vsa leta je zelo aktivno društvo, ki skrbi za izvajanje obštudijskih geografskih aktivnosti, povezovanje študentov geografije in mladih geografov, sodelovanje z domačimi in mednarodnimi geografskimi društvi. Naše glavne aktivnosti so mednarodne študentske izmenjave, mladinski geografsko-raziskovalni tabor, motivacijski vikend, izdajanje društvenega in študentskega glasila GEOmix, eno in večdnevne strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujino, potopisna in druga strokovna predavanja.

Društvo mladih geografov Slovenije je član Zveze geografov Slovenije, Zveze Komisp in mednarodne organizacije študentskih društev geografije in sorodnih ved EGEA (European Geography Association for Students and Young Geographers), s katerimi sodeluje in izvaja svoje aktivnosti.

 

Kontakt

Predsednik: Lovro Jecl

E-mail: egea.ljubljana@gmail.com

Facebook: Dmgs Egea Ljubljana