Back to top


19.09.2018

Prostovoljstvo na Festivalu za tretje življenjsko obdobje


Pozdravljeni,

 

organizatorji Festivala za tretje življenjsko obdobje vabijo v svoje vrste prostovoljce, kot pomoč pri izvedbi dogodka. Prostovoljci usmerjajo obiskovalce, jim nudijo informacije in nasploh skrbijo za nemoten potek dogodka.

Več o prireditvi: www.f3zo.si.19.09.2018

Predavanje zasl. prof. dr. Lydia M. PULSIPHER

V četrtek, 20. septembra 2018 ob 10.00 uri v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki ulici 16.


 

Vljudno vas vabimo na predavanje in diskusijo:

 

zasl. prof. dr. Lydia M. PULSIPHER

z Oddelka za geografijo Univerze v Tennesseeju, Knoxville, ZDA:

Pomen geografije za razumevanje sodobnega kompleksnega sveta Ga. Pulsipher pripada drugi generaciji slovenskih izseljencev v ZDA in se trenutno mudi na obisku v Sloveniji. Ukvarjala se je s kulturno antropologijo in geografijo. Njeno raziskavo o tem, kako so si afriški sužnji organizirali življenje na karibskem otoku Montserrat, je prirodoslovni muzej Smithsonian v letih 1990–1993 predstavil v razstavi Semena sprememb (Seeds of Change), potem pa je ognjeniški izbruh leta 1995 za 20 let onemogočil raziskave. V predavanju bo predstavila spoznanja svojih raziskav predvsem v luči dejstva, da je mladim treba pomagati pri razumevanju širšega sveta in jih spodbuditi k temu, da bi postali dejavni, informirani državljani sveta. Prof. Lydia M. PULSIPHER je tudi častna konzulka Republike Slovenije v državi Tennessee in avtorica učbenika o geografiji sveta.

Dogodek bo v angleškem jeziku v

četrtek, 20. septembra 2018 ob 10.00 uri v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki ulici 16.

Vljudno vabljeni!

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU11.09.2018

Mesec prostora na Oddelku za geografijo: Zelena infrastruktura v praksi (10. oktober 2018)

Vabilo na strokovno srečanje Zelena infrastruktura v praksi (Mesec prostora na Oddelku za geografijo), ki bo v sredo 10. oktobra od 9. ure dalje na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani


Spoštovani.

Leta 2014 se je Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pridružil pobudi Ministrstva za okolje in prostor, da bi v okviru meseca prostora (oktober) obravnavali prostorske procese in izzive, s katerimi se sooča Slovenija. Do sedaj smo obravnavali razvojne izzive na podeželju in problematiko merjenja blaginje, geografske vidike Strategije prostorskega razvoja Slovenije, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ter praznovali 80-letnico profesorja Paka.

V ospredju letošnjega strokovnega srečanja je zelena infrastruktura.

V dopoldanskem delu bodo vabljeni predavatelji predstavili širši (evropski) kontekst razumevanja in implementacije zelene infrastrukture (dr. Lampič),, zeleno infrastrukturo na stiku Alp, Jadrana in panonskega območja (dr. Bricelj), zeleno infrastrukturo v okviru prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije (dr. Penko Seidl), posebno pozornost pa bomo posvetili tudi zeleni infrastrukturi v urbanem območju (dr. Poelling; dr. Kozina, dr. Tiran) oziroma na podeželju (študenti geografije z dr. Potočnik Slavič).

V popoldanskem delu bodo študenti na delavnici razmišljali o konceptu zelene infrastrukture v Brkinih.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite: v sredo 10. oktobra 2018 od 9.30 do. 12.00 v predavalnici 233 na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (strokovno srečanje) oziroma od 14. do 16. ure v predavalnici 019 (delavnica za študente).

Več informacij ter povzetke dopoldanskih predavanj najdete v priponki tega sporočila oziroma na irma.potocnik@ff.uni-lj.si.

 

Z lepimi pozdravi,

organizatorji srečanja: učitelji in študenti smeri Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije drugostopenjskega študijskega programa Geografija Filozofske fakultete v Ljubljani


DATOTEKE
mesec_prostora_povzetki_koncni.pdf
mesec_prostora_program_koncni.pdf


04.09.2018

September - mesec socialnih veščin


 

Več na:

https://www.kc.uni-lj.si/dogodki/september-mesec-socialnih-vescin.html​ 04.09.2018

Naknadni razpis Erasmus+ za študentske izmenjave in praktično usposabljanje v letnem semestru 2018-2019

Z UL smo prejeli sporočilo, da je odprt naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za letni semester 2018-2019. Interni rok za oddajo s strani oddelčne koordinatorice oz. koordinatorja podpisanih prijav je sreda 10. 10. 2018.  


Z UL smo prejeli sporočilo, da je odprt naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za letni semester 2018-2019.

Interni rok za oddajo s strani oddelčne koordinatorice oz. koordinatorja podpisanih prijav je sreda 10. 10. 2018.

Za prijavo na naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za leto 2018/2019 morate izpolniti prijavnico preko VISa ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do srede 10. 10. 2018 v natisnjeni obliki oddate podpisane s strani oddelčne koordinatorice oz. koordinatorja v Mednarodno pisarno FF. Prijava je možna izključno za letni semester 2018/2019.

  • Prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena)
  • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
  • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh

Prijave so možne v okviru nezasedenih mest. Seznam je objavljen na spletni strani: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Erasmus/Studij04.09.2018

Pripravništvo pri Stalnem sekretariatu Alpske konvencije

Objavljen je razpis za pripravništvo pri Stalnem sekretariatu Alpske konvencije za leto 2019. http://www.alpconv.org/en/organization/permanentSecretariat/jobs/Documents/Vacancy_notice_internship_2019.pdf (rok za prijavo 5. 10.)


Objavljen je razpis za pripravništvo pri Stalnem sekretariatu Alpske konvencije za leto 2019.

http://www.alpconv.org/en/organization/permanentSecretariat/jobs/Documents/Vacancy_notice_internship_2019.pdf (rok za prijavo 5. 10.)


DATOTEKE
alpska_konvencija_2018_-_vacancy_notice_internship_2019.pdf