Back to top

Brez dodatnega raziskovanja ni mogoče zanesljivo ugotoviti nosilcev predstojništva za predvojno in medvojno obdobje. Do leta 1928 je bil edini predavatelj Artur Gavazzi, ko ga je zamenjal Anton Melik. Temu se je v študijskem letu 1940/41 kot stalni predavatelj pridružil Svetozar Ilešič.

 
Predstojniki po drugi svetovni vojni so bili: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1981 – 1982  Franc Lovrenčak

 


1982 – 1985  Marijan M. Klemenčič

 

 

 


1988 – 1989  Dušan Plut

 


1989 – 1992  Andrej Černe

 

 


1993 – 1996  Anton Gosar

 

 


1998 – 2000  Marijan M. Klemenčič

 


2000 – 2002  Darko Ogrin

 


2002 – 2004  Metka Špes

 


2004 – 2006  Marko Krevs

 


2006 – 2008  Dejan Rebernik

 


2008 – 2010  Tatjana Resnik Planinc

 


2010 – 2012  Jernej Zupančič 

 


2012 – 2014  Blaž Repe

 


2014 – 2016  Tatjana Resnik Planinc

 


2016 –            Darko Ogrin