Back to top

Brez dodatnega raziskovanja ni mogoče zanesljivo ugotoviti nosilcev predstojništva za predvojno in medvojno obdobje. Do leta 1928 je bil edini predavatelj Artur Gavazzi, ko ga je zamenjal Anton Melik. Temu se je v študijskem letu 1940/41 kot stalni predavatelj pridružil Svetozar Ilešič.

 
Predstojniki po drugi svetovni vojni so bili: 

 


1949 – 1960  Anton Melik

 


1960 – 1963  Svetozar Ilešič

 


1963 – 1966  Igor Vrišer

 


1966 – 1970  Marjan Žagar

 


1970 – 1972  Jakob Medved

 


1972 – 1973  Ivan Gams

 


1973 – 1976  Darko Radinja

 


1976 – 1977  Mirko Pak

 


1977 – 1979  Igor Vrišer

 


1979 – 1980  Mirko Pak

 


1980 – 1981  Ivan Gams

 


1981 – 1982  Franc Lovrenčak

 


1982 – 1985  Marijan M. Klemenčič

 


1985 – 1986  Vladimir Klemenčič

 


1986 – 1988  Matjaž Jeršič

 


1988 – 1989  Dušan Plut

 


1989 – 1992  Andrej Černe

 


1992 – 1993  Jurij Kunaver

 


1993 – 1996  Anton Gosar

 


1996 – 1998  Mirko Pak

 


1998 – 2000  Marijan M. Klemenčič

 


2000 – 2002  Darko Ogrin

 


2002 – 2004  Metka Špes

 


2004 – 2006  Marko Krevs

 


2006 – 2008  Dejan Rebernik

 


2008 – 2010  Tatjana Resnik Planinc

 


2010 – 2012  Jernej Zupančič 

 


2012 – 2014  Blaž Repe

 


2014 – 2016  Tatjana Resnik Planinc

 


2016 –            Darko Ogrin