Back to top

Prejemniki priznanj z Oddelka za geografijo, FF, UL

 

– Državna odlikovanja

– Priznanja in nagrade Univerze v Ljubljani

– Priznanja Filozofske fakultete

– Priznanja Zveze geografov Slovenije

– Ostale nagrade in priznanja

 


Državna odlikovanja

 

PRIZNANJE AMBASADOR RS V ZNANOSTI

 • Vladimir Klemenčič, 1992
 • Andrej Kranjc, 1998
 • Anton Gosar, 2005

 

 

ČASTNI ZNAK SVOBODE RS

 • Vladimir Klemenčič, 1996

 

 

ZOISOVA NAGRADA ZA VRHUNSKE ZNANSTVENE IN RAZVOJNE DOSEŽKE

 • Vladimir Klemenčič, 2011 (skupaj z Matjažem Klemenčičem za knjigo Die Kärntner Slowenen und die Zweite Republik: zwischen Assimilierungsdruck und dem Einsatz für die Umsetzung der Minderheitenrechte)

 

 

PREŠERNOVE NAGRADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURO IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO

 • Anton Melik, 1947 (za Ljubljansko mostiščarsko jezero in dediščina po njem)
 • Anton Melik, 1949 (za knjigo Jugoslavija, zemljepisni pregled)
 • Anton Melik, 1951 (za razpravo Planine v Julijskih Alpah)
 • Svetozar Ilešič, 1952 (za razpravo Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem)

 

NAGRADE SKLADA BORISA KIDRIČA

 

KIDRIČEVA NAGRADA

 • Anton Melik, 1961 (za delo »Slovenija«, ki je zaključeno s knjigo »Slovensko Primorje«)
 • Svetozar Ilešič, 1977 (za življenjsko delo na področju geografije Slovenije)

 

NAGRADA SKLADA

 • Ivan Gams, 1976 (za delo »Kras«)
 • Igor Vrišer, 1976 (za delo »Mesta in urbano omrežje v SR Sloveniji«)
 • Vladimir Klemenčič, 1977 (za dela »Kritika uradnih avstrijskih popisov prebivalstva v letih 1951 in 1961 in 1971 na slovensko manjšino in slovenščino kot občevalni jezik«, »Uradni avstrijski popisi prebivalstva po drugi svetovni vojni glede na slovensko manjšino in slovenščino kot občevalni jezik v luči zakona o popisu prebivalstva posebne vrste« in »Slovenska manjšina v Avstriji ob popisu prebivalstva posebne vrste 1976«)
 • Igor Vrišer, 1980 (za delo »Regionalno planiranje«)

 

Na vrh

 

 

Priznanja in nagrade Univerze v Ljubljani

 

NAZIV »ZASLUŽNI PROFESOR«/«ZASLUŽNA PROFESORICA«

 • Svetozar Ilešič, 1977
 • Ivan Gams, 1993
 • Vladimir Klemenčič, 1997
 • Igor Vrišer, 1997
 • Matjaž Jeršič, 2002
 • Darko Radinja, 2002
 • Mirko Pak, 2005
 • Jurij Kunaver, 2005

 

 

ZLATA PLAKETA UL

 • Jurij Kunaver, 1987
 • Vladimir Klemenčič, 1995
 • Mirko Pak, 1999

 

UNIVERZITETNO PRIZNANJE

 • Vladimir Klemenčič

 

Na vrh

 

 

Priznanja Filozofske fakultete

 

VELIKO PRIZNANJE FF

 • Andrej Černe
 • Anton Gosar
 • Marko Krevs
 • Jurij Kunaver
 • Franc Lovrenčak
 • Mirko Pak
 • Dušan Plut
 • Dejan Rebernik
 • Tatjana Šifrer
 • Metka Špes

 

PRIZNANJE FF

 • Danica Jakopič
 • Vladimir Klemenčič
 • Ida Knez Račič
 • Janja Turk

 

PRIZNANJE ZA STROKOVNO DELO

 • Uredniški odbor glasila Društva mladih geografov (GEOmix), 2009

 

PRIZNANJE ZA PEDAGOŠKO IN/ALI RAZISKOVALNO DELO

 • Tatjana Resnik Planinc, 2010
 • Oddelek za geografijo, 2012

 

PRIZNANJE ZA PEDAGOŠKO DELO

 • Jernej Zupančič, 2014
 • Blaž Repe, 2016

 

PRIZNANJE ZA ŽIVLJENSKO DELO

 • Janja Turk, 2012

 

PRIZNANJE ŠTUDENTSKEGA SVETA

 • Blaž Repe, 2010
 • Irma Potočnik Slavič, 2010
 • Katja Vintar Mally, 2016

 

Na vrh

 

 

Priznanja Zveze geografov Slovenije

 

ČASTNI PREDSEDNIK

 • Anton Melik, 1957
 • Svetozar Ilešič, 1972
 • Ivan Gams, 1996

 

ČASTNI ČLAN

 • Valter Bohinec, 1968
 • Mavricij Zgonik, 1982
 • Vincenc Malovrh, 1984
 • Vladimir Klemenčič, 1996
 • Jurij Kunaver, 2003
 • Igor Vrišer, 2003
 • Mirko Pak, 2009

 

MELIKOVO PRIZNANJE

 • Darko Radinja, 1997
 • Igor Vrišer, 1997
 • Matjaž Jeršič, 1998
 • Mirko Pak, 1998
 • Milan Natek, 2001
 • Franc Lovrenčak, 2002
 • Andrej Kranjc, 2011
 • Anton Gosar, 2016

 

MELIKOVO PRIZNANJE ZA MLADEGA ZNANSTVENIKA

 • Matej Ogrin, 2011

 

ILEŠIČEVO PRIZNANJE

 • Slavko Brinovec, 1997
 • Marija Košak, 1997
 • Jurij Kunaver, 1997

 

ZLATA PLAKETA ZVEZE

 • Franc Lovrenčak, 1997
 • Tatjana Šifrer, 1997
 • Milan Natek, 1998
 • Oddelek za geografijo FF Univerze v Ljubljjani, 1999
 • Knjižnica oddelka za geografijo Univerze FF v Ljubljani, 2002
 • Andrej Kranjc, 2004
 • Metka Špes, 2005
 • Andrej Černe, 2009
 • Anton Gosar, 2009
 • Dušan Plut, 2009

 

SREBRNA PLAKETA ZVEZE

 • Andrej Černe, 1997
 • Anton Gosar, 1997
 • Marijan Mihael Klemenčič, 1997
 • Andrej Kranjc, 1997
 • Jelka Kunaver, 1997
 • Andrej Mihevc, 1997
 • Dušan Plut, 1997
 • Metka Špes, 1997
 • Janja Turk, 2002
 • Maja Umek, 2002
 • Ida Knez Račič, 2005
 • Tončka Abbad, 2007
 • Karel Natek, 2009
 • Darko Ogrin, 2009

 

BRONASTA PLAKETA ZVEZE

 • Marjan Bat, 1997
 • Karel Natek, 1997
 • Janja Turk, 1997
 • Mauro Hrvatin, 2000
 • Jernej Zupančič, 2000
 • Valentina Brečko Grubar, 2002
 • Marko Krevs, 2002
 • Darko Ogrin, 2002
 • Tatjana Resnik Planinc, 2002
 • Milan Bufon, 2003
 • Mojca Dolgan Petrič, 2003
 • Dejan Cigale, 2005
 • Danica Jakopič, 2009
 • Barbara Lampič, 2009
 • Irma Potočnik Slavič, 2009
 • Katja Vintar Mally, 2013

 

POHVALA ZVEZE

 • Ivan Gams, 1972
 • Vladimir Klemenčič, 1972
 • Jelka Kunaver, 1972
 • Vladimir Leban, 1972
 • Vincenc Malovrh, 1972
 • Jakob Medved, 1972
 • Milan Natek, 1972
 • Darko Radinja, 1972
 • Igor Vrišer, 1972
 • Mavricij Zgonik, 1972
 • Marjan Žagar, 1972
 • Jurij Kunaver, 1973
 • Mirko Pak, 1973
 • Marijan Mihael Klemenčič, 1976
 • Marija Košak, 1976
 • Franc Lovrenčak, 1976
 • Slavko Brinovec, 1982
 • Andrej Černe, 1982
 • Matjaž Jeršič, 1982
 • Tatjana Pretnar, 1982
 • Metka Špes, 1982
 • Janja Turk, 1982
 • Karel Natek, 1984
 • Dušan Plut, 1984
 • Tončka Abbad, 1997
 • Valentina Brečko Grubar, 1997
 • Mojca Dolgan Petrič, 1997
 • Ida Knez Račič, 1997
 • Dejan Cigale, 2000
 • Društvo mladih geografov Slovenije, 2001
 • Blaž Repe, 2003
 • Katja Vintar Mally, 2003
 • Monika Benkovič Krašovec, 2005
 • Simon Kušar, 2005
 • Irena Mrak, 2005
 • Irma Potočnik Slavič, 2005
 • Uredništvo Geomixa, 2007
 • Mojca Ilc Klun, 2013
 • Lucija Miklič Cvek, 2013

 

Na vrh

 

Ostala priznanja in nagrade

 • Blaž Repe, Prometej znanosti, Slovenska znanstvena fundacija, 2013

 

Na vrh