Prijavno okno

Navigacija

Oddelek

 

Oddelek za geografijo (ustanovljen 1919) ima s svojim pedagoškim in razvejanim znanstveno-raziskovalnim delom pomembno vlogo pri izobraževanju in usposabljanju mladih geografov, pri razvijanju novega znanja kakor tudi pri njegovem prenosu v prakso. Dvaintrideset sodelavcev našega oddelka (učiteljev, asistentov, strokovnih sodelavcev, bibliotekarjev in raziskovalcev) skrbi za strokovno rast več kot 500 študentov na dodiplomski in podiplomski stopnji. V študijskem letu 2008/2009 je oddelek začel z izvajanjem dvostopenjskih bolonjskih programov. Na našem oddelku študenti izbirajo med univerzitetnim študijem geografije (z možnostjo izbire študijskih smeri na drugi stopnji – okoljska in fizična geografija, regionalno planiranje in urbano-ruralne študije, politična geografija, geografija turizma, uporabna geoinformatika)ali univerzitetnim dvodisciplinarnim študijem geografije (s pedagoškim modulom na drugi stopnji), tj. študirajo geografijo v kombinaciji z drugim predmetom.
 
Pod okriljem Osrednje humanistične knjižnice deluje na oddelku bogato založena in dobro obiskana največja slovenska geografska knjižnica, ki vključuje še kartografsko zbirko. V fizičnogeografskem laboratoriju ter v geografsko-informacijsko-kartografskem laboratoriju (GIKL) študentje pridobivajo praktično znanje in veščine za uporabo sodobnih orodij, ki so danes zelo cenjena in dajejo konkurenčno prednost našim diplomantom pri zaposlovanju.
 
Na oddelku se dobro zavedamo pomena neposrednega povezovanja raziskovalnega in pedagoškega dela ter hitrega prenosa znanstvenih dosežkov v prakso in v študijski proces. Zato smo leta 2002 ustanovili tudi svoj raziskovalni center, ki se osredotoča na okoljske in regionalno-razvojne raziskave.
Študentom so namenjeni učbeniki, skripta in študijska gradiva, ostalim uporabnikom pa tudi DELA, publikacija, ki jo oddelek izdaja že od leta 1985. Z letom 2009 temu pridružujemo tudi zbirko GeograFF, ki bo predstavljala najnovejše raziskovalne dosežke sodelavcev oddelka.
 
Dobro se zavedamo pomena mednarodnega sodelovanja: široko odpiramo vrata tujim predavateljem, vzpodbujamo naše učitelje in asistente, da preverjajo svoje delo in znanje na tujih univerzah ali na mednarodnih konferencah. Hkrati imamo izjemno razvejano mednarodno mrežo, ki omogoča študij v tujini (Pariz, Lille, Liège, Amsterdam, Aberdeen, Liverpool, Dublin, München, Würzburg, Münster, Sevilla, Bilbao, Lizbona, Beja, Freiburg, Praga, Brno, Olomouc, Krakov, Lublin, Riga, Trst, Gradec itd.).