Prijavno okno

Navigacija

Erasmus+ praksa (dodatni razpis za študijsko leto 2016-2017

UL je objavila naknadni razpis za praktično usposabljanje za študente, ker so na UL ostala še neporabljena sredstva iz razpisnega leta 2015-2016.

 

Prijavijo se lahko le študentje, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·         mobilnosti v letu 2015-2016 niso izvedli;

·         imajo v času prijave že izbranega delodajalca (dokazilo o tem je obvezna priloga);

·         bodo tokratno mobilnost izvedli do 31. 5. 2017;

·         seštevek že opravljene mobilnost in načrtovane mobilnosti ne presega 12 mesecev na študijski stopnji, v okviru katere se prijavljajo.

 

Rok za oddajo s strani oddelka potrjenih prijavnic z dokazilom delodajalca v MP je torek 24. 1. 2017.

 

Ker na UL predvidevajo, da bodo finančno pomoč lahko dodelili vsem naknadno prijavljenim kandidatom, priloge( motivacijsko pismo in izpis ocen) niso potrebne.

Prijav, oddanih po roku in nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Več na: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Razpisi