Prijavno okno

Navigacija

ERASMUS+ razpis za študijske izmenjave in praktično usposabljanje 2017/2018

Na spletnih straneh Mednarodne pisarne je objavljen ERASMUS+ razpis za študijske izmenjave in praktično usposabljanje 2017/2018.

 

http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/mednarodna_dejavnost/mobilnost/razpisi

 

Rok za prijavo na razpis je: petek 16. 12. 2016.

 

Pogoji zaprijavo na razpis:

- študent ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL,

- študent je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,

- na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

 

Vsebina in priprava vloge (potrebni obrazci):

- prijavni obrazec (natisnjen iz VISa),

- Dokazilo o povprečni oceni (se samodejno izpiše na prijavnico),

- Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh (za podrobnejša navodila glej merila za izbor kandidatov),

- okvirni študijski načrt (za študijsko izmenjavo) oziroma načrt prakse (za prakso) (za podrobnejša navodila glej merila za izbor kandidatov).

 

Oddaja vloge:

- popolno vlogo oddate preko VISA (za podrobnejša navodila glej razpis),

- okvirni študijski načrt ter načrt prakse oddate osebno oddelčnemu koordinatorju oziroma v njegov poštni predal v tajništvu Oddelka,

 

Izbor kandidatov:

- kandidati bodo izbrani na podlagi meril, ki so priložena temu sporočilu,

- kandidate bo o izboru obvestila mednarodna pisarna FF.

 

Dodatna pojasnila o razpisu lahko dobite v mednarodni pisarni FF ter pri oddelčnem koordinatorju Boštjanu Roglju.

Več informacij o razpisu boste dobili na informativnih dnevih, ki jih organizirata Oddelčni doordinator ter mednarodna pisarna.

PriponkaVelikost
oddelek_za_geografijo_-_merila_za_izbor_kandidatov_2017-2018.pdf331.9 KB
sklep_o_priznavanju_obveznosti_2017.pdf293.44 KB