Prijavno okno

Navigacija

Štipendija za delo v nemškem parlamentu

Nemški zvezni parlament podeljuje Mednarodne parlamentarne Stipendije (IPS) za mlade absolvente visokih šol iz drugih držav. Le-ti naj bi dobili priložnost, da spoznajo
nemški parlamentarni sistem v teoriji in praksi.
Ponudba je namenjena absolventom visokih šol in ki ob začetku programa niso starejši od 30 let. Pogoj za pridobitev štipendije je zelo dobro znanje nemškega jezika.
Udeleženke/ci bodo iz sredstev Nemškega zveznega parlamenta prejemali mesečno štipendijo v višini 500€. Poleg tega bodo imeli zagotovljeno brezplačno bivanje v študentskem domu.
Stroški prihoda in odhoda v Berlin oz. iz Berlina bodo povrnjeni.
Več informacij  na: http://www.bundestag.de/ips