Prijavno okno

Navigacija

Anketa o Loškem polju in tamkajšnjih naravnih pojavih

Študenti magistrskega študija pri predmetu Vrednotenje geodiverzitete (nosilec izr. prof. dr. Uroš Stepišnik) v tem semestru primerjamo različne metode vrednotenja geodiverzitete. Ena od metod je tudi anketiranje.

Lepo prosimo, če nam pri tem pomagate in izpolnite kratko anketo:

https://www.1ka.si/a/125505

 

Hvala!

 

Uroš Grilj,

Katja Vidgaj,

Maja Vadnjal