Prijavno okno

Navigacija

Delavnica o spodbudnem lokalnem okolju

 

 

Lepo vabljeni na delavnico, ki bo odgovarjala na naslednja vprašanja: kdo, kje, kako in zakaj oblikuje spodbudno lokalno okolje? Delavnica je namenjena zlasti študentom, ki jih zanima razvoja podeželja.

 

Delavnica je sestavni del raziskovalno-aplikativnega projekta »Partnersko kmetovanje v Brkinih« (financirajo ga Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, MIZŠ ter Evropski socialni sklad), ki se izvaja v okviru programa »Po  kreativni poti do praktičnega znanja«.

 

Vabljeni ste v sredo, 12. 4. 2017, od 8.30‒11.15, v predavalnico 019 (Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana). Delavnico bo vodila Eva Šabec, zaposlena na Lokalnem pospeševalnem centru Pivka in delovna mentorica imenovanega projekta.

 

Dobrodošli!

Irma Potočnik Slavič