Prijavno okno

Navigacija

Delni rezultati izpita PEK - prvi rok

Na VISU so objavljeni delni rezultati izpita PEK. Pozitivne ocene bodo določene v nekaj dneh, ko bo upštevana še ocena iz vaj.


Ogled na GU.


 


M. Ogrin