Prijavno okno

Navigacija

Geografsko terensko delo 1 - prijava v VIS

Študentje 1. letnika (eno- in dvopredmetni) se morate na VIS-u prijaviti na 'izpit' pri predmetu Geografsko terensko delo 1, da vam vpišem opravljene obveznosti (če ste jih seveda opravili). Prijavite se lahko na naslednje roke: 7.7., 14.7., 1.9. in 15.9.

K. Natek