Prijavno okno

Navigacija

Mladi raziskovalci: nadnacionalni razpis v okviru ERA NET ARIMNet2

Vse zainteresirane mlade raziskovalce obveščamo o predvidenem nadnacionalnem razpisu za mlade raziskovalce v okviru ERA NET ARIMNet2.

Več http://www.mkgp.gov.si/index.php?id=1333&tx_ttnews%5btt_news%5d=9355&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12029&L=0&no_cache=1

 

Razpis bo objavljen 1. junija 2017 na spletni strani http://arimnet2.net/index.php/home .

Namenjen je mladim raziskovalcem (vsem, ki so pridobili doktorski naziv po 1. januarju 2007).

 

Razpisani raziskovalni temi sta:

1. Promoting sustainable agriculture for socio-economic development. / Spodbujanje trajnostnega kmetijstva za boljši socialno-ekonomski razvoj

2. Valorising local products through food value chains improvement. / Vrednotenje lokalnih proizvodov z izboljšanjem vrednosti prehranske verige

 

Podrobnejše informacije o najavi in kontakti so na voljo na spletni strani ARIMNet2: 

http://www.arimnet2.net/files/april2017/ARIMNet2_Young_Researcher_Call_2017_Pre-announcement_April.pdf