Prijavno okno

Navigacija

Razpis za sofinanciranje šolnine na programu Varstvo okolja za študijsko leto 2017/2018

Spoštovani!

 

Obveščam vas, da je na spletni strani programa Varstvo okolja objavljen Razpis za sofinanciranje šolnine na programu Varstvo okolja za študijsko leto 2017/2018 (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/varstvo-okolja/prijava/razpis/ in http://www.uni-lj.si/study/doctoral/environmental-protection/application/call/).