Prijavno okno

Navigacija

Razpis za štipendije

 

Rotary klub Ljubljana vsako leto razpisuje štipendijo za študij v tujini. Z nagradnimi štipendijami želijo v Rotary klubu Ljubljana spodbujati uspešen študij in raziskovalno ter razvojno delo mladih v Ljubljani ali na priznanih visokošolskih ustanovah v tujini. Cilj vsakoletnih nagradnih štipendij Rotary kluba Ljubljana je negovanje etičnih in moralnih načel ter razvijanje kulturnih in ustvarjalnih odnosov v slovenskem, evropskem in mednarodnem prostoru. 

Letos bodo podelili štipendijo v višini 10.000,00 Eur. Sredstva za štipendije vsako leto zberejo z raznimi dobrodelnimi akcijami članov kluba.  Več o štipendijah lahko najdete na spletni strani: www.rotary-klub-lj.si