Prijavno okno

Navigacija

Razpis za vpis v študijske programe 2. stopnje za 2017/18

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je objavljen Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje za študijsko leto 2017/18.

 

Besedilo razpisa je dostopno na spletnih straneh https://www.uni-lj.si/studij/studijski_programi/magistrski_programi_2%20... http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpi....

 

Prijava poteka preko portala eVŠ Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dostopna je na http://portal.evs.gov.si/.

 

 

Roki za prijavo na razpis:

·         za prijavo v prvem prijavnem roku na razpisna mesta za državljane R Slovenije in EU mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 1. 9. 2017 (rok za prijavo: 31. 8. 2017);

·         za prijavo na razpisna mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 21. 7. 2017 (rok za prijavo: 20. 7. 2017);

·         za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 21. 9. 2017 (rok za prijavo: 20. 9. 2017);

·         na programih, kjer bo v prvem roku prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 19. 9. 2017; prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 18. 9. 2017.

 

 

Svetujemo, da študente letošnjih zadnjih letnikov oziroma dodatnega leta prvostopenjskih programov vašega oddelka še posebej opozorite na te roke, saj naknadnih prijav ne bomo mogli sprejemati oz. bo to mogoče le z odprtjem drugega roka prijav, a le za programe, na katere v prvem roku ne bo prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest.

Za prijavo na razpis ni potrebno, da študenti študij že zaključijo, zato to naj ne bo ovira za zamudo prijavnega roka.

Poleg tega glede na spremembo 70. člena Zakona o visokem šolstvu, ki določa, da študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, status preneha z iztekom študijskega leta, v katerem je študij zaključil, tudi ni več razlogov, da bi študenti prve stopnje z zaključkom študija zaradi ohranitve statusa odlašali do konca septembra.

 

Kandidate za vpis bomo s postopkom prijave natančneje seznanili na Informativnem dnevu, ki bo 5. junija 2017. http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis#informativni dan

 

 

Za vse kandidate s tujimi listinami o izobraževanju je prijava na razpis hkrati tudi vloga za priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja. Kandidati morajo ob izpolnjevanju eVŠ prijave v tem primeru navesti dodatne podatke o predhodno zaključeni izobrazbi in skladno z veljavno zakonodajo priložiti dodatne dokumente.

Poseben status v obravnavi imajo osebe z mednarodno zaščito – ti kandidati se prijavljajo na mesta za Slovence in državljane EU, niso plačniki šolnine ne glede na državljanstvo, listin o predhodno zaključenem izobraževanju pa se v državi izvora ne sme preverjati. K prijavi ali najkasneje do vpisa morajo priložiti potrdilo ministrstva o statusu osebe z mednarodno zaščito.

 

 

Informacije o razpisu so dostopne tudi na angleških spletnih straneh tako univerze kot fakultete in pristojnega ministrstva.

 

 

Z lepimi pozdravi,

 

Referat za magistrski študij (2. stopnja)