Prijavno okno

Navigacija

Spremembe pri izvajanju predmetnika v študijskem letu 2017/18

Spoštovani,

 

Seznanjamo vas s spremembami pri izvajanju predmetnika v študijskem letu 2017/18. Gre za začasno menjavo semestrov pri izbranih predmetih za obdobje enega študijskega leta (2017/2018) za študijska programa: Prvostopenjski univerzitetni študijski program Geografija (enopredmetni) ter Prvostopenjski univerzitetni dvodisciplinarni študijski program Geografija.

 

Za Prvostopenjski univerzitetni študijski program Geografija (enopredmetni), so spremembe naslednje:

  • Družbena geografija II (2. letnik) – menjava iz zimskega v letni semester, da se lahko izvaja skupaj s predmetom Družbena geografija II (1. letnik). Zamenja se s predmetom Ekonomska geografija (2. letnik).
  • Ekonomska geografija (2. letnik) – menjava iz letnega v zimski semester.
  • Hidrogeografija (2. letnik) – menjava iz zimskega v letni semester. Zamenja se s predmetom Pedogeografija in biogeografija (2. letnik).
  • Pedogeografija in biogeografija (2. letnik) – menjava iz letnega v zimski semester.

 

Za Prvostopenjski univerzitetni dvodisciplinarni študijski program Geografija pa so spremembe naslednje:

  • Družbena geografija II (2. letnik) – menjava iz zimskega v letni semester, da se lahko izvaja skupaj s predmetom Družbena geografija II (1. letnik). Zamenja se predmetom Izbirni geografski predmet I (2. letnik).
  • Izbirni geografski predmet I (2. letnik) – menjava iz letnega v zimski semester.
  • Geoinformatika I (1. letnik izbirni) – menjava iz zimskega v letni semester (Predmet Geoinformatika I študentje lahko izberejo v sklopu Izbirnega metodološkega predmeta, ki je razpisan v zimskem semestru).
  • Ekološka geografija (3. letnik) – menjava iz zimskega v letni semester, da se lahko izvaja skupaj s predmetom Ekološka geografija (3. letnik, enopredmetni).
  • Geografija Evrope (3. letnik) – menjava iz letnega v zimski semester, da se lahko izvaja skupaj s predmetom Geografija Evrope (3. letnik, enopredmetni).

 

Utemeljitev:
Začasna menjava semestrov je predlagana zaradi skupnega izvajanja istoimenskih (enakih) predmetov v času postopnega uvajanja prenove predmetnika študijskega programa. Hkrati s tem zagotovimo tudi, da se študijski programi ne podražijo ter da izvajalci niso nad nadobremenjeni. Ob zamenjavah predmetov ne bo prišlo do neuravnoteženosti v številu ECTS po posameznih semestrih, ponekod se bo razmerje celo izboljšalo.

 

Z lepimi pozdravi,

izr. prof. dr. Darko Ogrin,

predstojnik Oddelka za geografijo