Prijavno okno

Navigacija

Svet 3. letnika

V  A  B  I  L  O

 

Vse študente/-ke 3. letnika v študijskem letu 2016/2017 ter izvajalce/-ke enopredmetnega in dvodisciplinarnega študijskega programa geografije vljudno vabim na Svet 3. letnika v ponedeljek, 17. oktobra 2016, z začetkom ob 13. uri, v predavalnici 233.

 

Dnevni red

1. Izvolitev vodstva letnika

2. Izvajanje študijskega programa v 3. letniku

3. Zaključne seminarske naloge

4. Razno

 

Katja Vintar Mally, mentorica 3. letnika