Prijavno okno

Navigacija

Svet Oddelka za geografijo

Spoštovani!

 

Vljudno vas vabimo na sejo Sveta Oddelka za geografijo, ki bo v četrtek, 23.3.2017, ob 12:10 v didaktični učilnici R5 (v prizidku).

Dnevni red:

1.       Spremembe študijskega programa dvodisciplinarnega študija geografije na 2. stopnji

2.       Razno

 

Predstojnik Oddelka za geografijo

Darko Ogrin