Prijavno okno

Navigacija

Odobreni naslovi in študentske prošnje april 2017

KP odobri naslov magistrskega dela

·         Nino Mohorič: Primernosti spletnih GIS orodij za izdelavo interaktivnih sončnih kart; mentor dr. Blaž Repe

Nov naslov: Primernosti spletnih GIS orodij za izdelavo interaktivnih Sončevih kart

·         Edita Marolt: Medpredmetno povezovanje šolskih predmetov geografija in angleščina na primeru Avstralije in Oceanije; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

Nov naslov: Medpredmetno povezovanje geografije in angleščine na primeru Avstralije in Oceanije

 

·         Ana Kopač: Vpliv tematskih poti na razvoj podeželja; mentor dr. Irma Potočnik Slavič, somentor dr. Dejan Cigale

 

·         Tilen Sirše: Turizem v občini Trbovlje – s poudarkom na pohodništvu ter rudarskem turizmu; mentor dr. Dejan Cigale

 

KP ne odobri naslova magistrskega dela

·         Tamara Fatur: Bralne učne strategije pri pouku geografije v gimnaziji: mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

 

KP odobri spremembo naslova magistrske naloge

·         Uršula Dačić

Star naslov: Šolska učna pot po Kranju; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

Nov naslov: Geografsko-zgodovinska učna pot po Kranju za osnovno šolo; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

 

KP odobri spremembo teme zaključne seminarske naloge

·         Sara Možina

Star naslov: Turistični potencial Sviščakov; mentor dr. Dejan Cigale

Nov naslov: Turizem na kmetiji v Brkinih; mentor dr. Dejan Cigale

 

KP odobri naslov zaključne seminarske naloge in zamenjavo mentorja

·         Tadej Hajna

Star naslov: Statistična analiza kraških vodonosnikov v porečju Unice; mentor dr.  

Uroš Stepišnik

Nov naslov: Ocenjevanje gozdne škode kot posledice žledoloma leta 2014 z uporabo satelitskih posnetkov; mentor dr. Blaž Repe

 

KP odobri zamenjavo mentorja zaključne seminarske naloge

·         Marko Tomažič: Permakulturni potencial v občini Škofljica; mentor dr. Andrej Černe

Nov mentor: dr. Dejan Cigale