Prijavno okno

Navigacija

Odobreni naslovi in študentske prošnje februar 2017

KP potrjuje naslov magistrskega dela

·         Žiga Jamnik: Zbirna središča P+R kot pomemben element trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ljubljana; mentor dr. Matej Ogrin

·         Matic Vehovec: Geomorfološka analiza Bloškega kraškega polja;  mentor dr. Uroš Stepišnik

    KP predlaga spremembo naslova. Nov naslov: Geomorfološka analiza Bloškega polja

·         Miha Osredkar: Vpliv Slovenske matice na razvoj geografije na Slovenskem; mentor dr. Darko Ogrin

·         Danijela Strle: Tipizacija pojava znižane meje sneženja v izbranih dolinah Julijskih Alp; mentor dr. Matej Ogrin

·         Alen Lindič: Migracije in multikulturalizem v Veliki Britaniji; mentor dr. Dejan Rebernik

·         Barbara Žabota: Vpliv prostorske ločljivosti digitalnega modela višin na napoved odlaganja skalnih podorov; mentor dr. Blaž Repe, somentor dr. Milan Kobal

·         Roman Kralj: Poselitev Črnega grabna od leta 1941 do 2015 s posebnim poudarkom na obdobju med drugo svetovno vojno; mentor dr. Marko Krevs, somentor dr. Kornelija Ajlec

·         Jaša Meden: Modeliranje erozije prsti z metodo RUSLE v katastrski občini Neblo; mentor dr. Blaž Repe

·         Živa Novljan: Vrtače na pobočjih; mentor dr. Uroš Stepišnik

·         Klemen Cof: Rekonstrukcija Soškega ledenika s pomočjo geografskih informacijskih sistemov; mentor dr. Uroš Stepišnik

·         Erika Sitar: Sledovi poledenitve v dolini Krnice; mentor dr. Uroš Stepišnik, somentor dr. Emanuele Forte

·         Lena Kropivšek: Vrednotenje geodiverzitete na območju Čemšeniške planine; mentor dr. Uroš Stepišnik

·         Špela Čonč: Vrednotenje geodiverzitete na območju doline reke Dragonje; mentor dr. Uroš Stepišnik

·         Nela Halilović: Trajnostno reševanje problemov dnevne mobilnosti v Mestni občini Velenje; mentor dr. Matej Ogrin

·         Andrej Federl: Geoinformacijska presoja umeščanja sončnih elektrarn v Gorenjski statistični regiji; mentor dr. Katja Vintar Mally

·         Brigita Šepec: Globalno učenje pri pouku geografije in zgodovine v osnovni šoli; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Danijela Trškan

 

KP ugodi prošnji za zamenjavo mentorja

·         Žiga Jamnik:  Zbirna središča P+R kot pomemben element trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ljubljana; novi mentor dr. Matej Ogrin

 

KP ugodi prošnji za zamenjavo notranjega izbirnega predmeta

·         Monja Šebela

 

KP ugodi prošnji za podaljšanje veljavnosti naslova magistrske naloge

·         Klavdija Šilc: Občinski prostorski načrt in poplavna območja v občini Ribnica; mentor dr. Karel Natek

·         Matej Mihelin: Ogroženost zaradi zemeljskih plazov v delu občine Sevnica kot funkcija rabe tal; mentor dr. Karel Natek

·         Eva Šabec: Metodologija vrednotenja učinkov pobude LEADER; mentor dr. Irma Potočnik Slavič

·         Veronika Fabeković: Naselitvene značilnosti slovenskih izseljencev v Nemčiji; mentor dr. Jernej Zupančič

 

KP ugodi prošnji za podaljšanje veljavnosti naslova magistrske naloge in spremembi naslova

·         Gregor Fabeković: Fluviokraška območja Gorjancev; mentor dr. Uroš Stepišnik

          Nov naslov: Vrednotenje geodiverzitete krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib