Prijavno okno

Navigacija

Odobreni naslovi in študentske prošnje marec 2017

KP odobri podaljšanje veljavnosti naslova magistrske naloge

·         Uršula Klajnšek: Geografska analiza klicev v sili; mentor dr. Karel Natek

·         Uršula Dačić: Šolska učna pot po Kranju; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Danijela Trškan

 

KP odobri podaljšanje veljavnosti teme zaključne seminarske naloge

·         Urša Tržan: Prostorski učinki religije na oblikovanje kulturne pokrajine na primeru Stiškega in Pleterskega samostana; mentor dr. Jernej Zupančič

 

KP odobri spremembo naslova zaključne seminarske naloge

·         Vanja Fabjan: nov naslov: Trajanje Sončevega obsevanja na vrtovih izbranih gostinskih lokalov v središču Ljubljane; mentor dr. Darko Ogrin, somentor dr. Marko Krevs

 

KP odobri spremembo naslova magistrske naloge

·         Jasna Blaj: nov naslov: Vpliv upravljanja suhih travišč na razvoj območja Natura 2000 Gorjanci-Radoha; mentor dr. Katja Vintar Mally

 

KP potrjuje naslov magistrskega dela

·         Alen Červ: Vpliv lastniške strukture na razvoj romskih naselij: analiza primerov v Sloveniji in na Slovaškem; mentor dr. Jernej Zupančič

·         Ambrož Černe: Model sistemske inventarizacije kozolcev v KS Dovje - Mojstrana in Rute; mentor dr. Irma Potočnik Slavič