Prijavno okno

Navigacija

Odobreni naslovi in študentske prošnje november 2016

Kolegij predstojnika je na svoji seji 18.11. 2016 sprejel naslednje sklepe:

 

KP ugodi prošnji za spremembo in podaljšanje naslova magistrske naloge

·         Sara Košir

Star naslov: Razvojna vloga družbeno odgovornega podjetništva na podeželju

Nov naslov: Socialno podjetništvo na kmetijah v Sloveniji

 

Prošnja za nadaljevanje oz. dokončanje študija

·         Mišo Savčić

Odločitev o prošnji se zadrži do odgovora Komisije za dodiplomski in magistrski študij.

Izraženi so bili pomisleki glede izvajanja izrednega študija v prihodnjih letih. V kolikor se na Oddelku za geografijo v bodoče sprejme odločitev, da se izrednega študija ne bo izvajalo, študentu ne moremo zagotoviti dokončanja študija.

 

 

Prošnja za nadaljevanje oz. dokončanje študija in menjava študijskega programa

·         Gregor Cotman

Študentu se ne more zagotoviti individualnega študija v tako povečanem obsegu, do katerega pride zaradi menjave študijskega programa in se mu svetuje, naj premisli o menjavi študijskega programa.

 

Prošnja za opravljanje obveznosti iz enopredmetnega programa za študente dvopredmetnega programa (iz istega strokovnega področja)

·         Tim Obrez

KP dovoli ponovni vpis v 1. letnik. Opravljeni izpiti v študijskem letu 2016/17 se priznajo.

 

Prošnja za priznanje statusa študenta športnika

·         Sanja Belac 

·         Klara Senica

·         Janez Svoljšak

·         Ana Čufer

KP se strinja s statusom športnika, študentom omogočimo izredne roke, delnih izpitov pa ne.

 

 

KP ugodi prošnji za podaljšanje veljavnosti naslova zaključne seminarske naloge

·         Oblak Urša: Kolesarstvo kot element turistične ponudbe v občinah Dobrova-Polhov Gradec in Horjul

 

 

KP potrjuje naslov magistrskega dela

·         Tadeja Ocepek: Turistični vidiki alpskega smučanja kot oblike rekreacije prebivalstva Slovenije

 

Prijava teme magistrskega dela

·         Anja Plazar: Množične selitve v Evropi med leti 1880 in 2015

KP meni, da je tema magistrskega dela preobsežna, zato kandidatu in mentorjema predlaga zožanje  teme.

 

·         Rok Kastelic: Kurikularni orientalizem pri geografiji in zgodovini

KP predlaga modifikacijo naslova, ker besedna zveza “kurikularni orientalizem” v ustaljeni terminologiji ne obstaja. KP predlaga naslov Orientalizem v učnih načrtih za zgodovino in geografijo.

 

 

KP ugodi prošnji za zamenjavo izbirnega predmeta

·         Kristijan Horvat

 

Prošnja o predčasnem opravljanju obveznosti

·         Simona Peterca

KP se ne strinja s predčasnim opravljanjem obveznosti, vendar šele, ko se bo kandidatka vpisala v 3. letnik. Do vpisa, po presoji mentorjev, prosilki omogočimo nadaljevanje dela na sprejetih pisnih zaključnih delih.