Prijavno okno

Navigacija

Podpis izjave študentov o udeležbi na vseh oblikah terenskih dela

Izjavo mora obvezno prebrati (in se strinjati) in digitalno podpisati vsak študent/ka, ki se na Oddelku za geografijo FF UL udeležuje kakršnih koli terenskih oblik dela.

Izjava mora biti podpisana najkaneje do petka, 7.10.2016 in brez podpisa, udeležba na terenskem delu ni mogoča.

Izjava se nahaja v e-učilnici: https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=4796

Navodilo za izpolnjevanje se nahaja na spodnji povezavi (video):

https://goo.gl/jIklwq

 

Ključ od e-učilnice vam bo

Ključ od e-učilnice vam bo posredovan na predavanjih ali pa pišite svojim izvajalcem ali asistentom