Prijavno okno

Navigacija

Terenske vaje iz biogeografije (GTD2), GE1, 2. letnik DVOPREDMETNI

Obvezne terenske vaje iz biogeografije bodo v četrtek 11. 5. ob 13.30 do 15.00 na Rožniku.

Namenjene so vsem DVOPREDMETNIM študentom 2. letnika prve stopnje.

Zborno mesto je parkirišče ob cesti 27.aprila (ki se kasneje nadaljuje v Večno pot), pri študentskih domovih v Rožni dolini;

glej: www2.arnes.si/~ttrobe/Roznik-zbor.kmz

 

Tajan Trobec