Prijavno okno

Navigacija

Poročila izbranih študentskih raziskovalnih ali strokovnih projektov

Lastnosti in pričakovanja potrošnikov ekološko pridelane hrane

 


 

Namen raziskovalnega projekta je ugotoviti obseg in vrsto potrošnje, značilnosti in pričakovanja potrošnikov ekološko pridelane hrane v Sloveniji. Izvedeno je bilo obsežno terensko delo: več kot 400 anket med potrošniki ter številni intervjuji na zavarovanih območjih v Sloveniji, kjer ima ekološko kmetijstvo pomemben razvojni in ekološki potencial.
 
 
Raziskovalni projekt je bil izveden pri predmetu Varstvo geografskega okolja v študijskem letu 2009-2010.

Naročnika: Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) in Raziskovalni center, Oddelek za geografijo FF UL.

Mentorji: dr. Metka Špes, dr. Barbara Lampič, dr. Irena Mrak.

Vodji projekta: Matej Blatnik, Matjaž Dovečar.
 

 

 

PriponkaVelikost
Lastnosti in pričakovanja potrošnikov ekološko pridelane hrane - poročilo (pdf)2.69 MB