Prijavno okno

Navigacija

Geoinformatika

Viri podatkov, programov, učbenikov, študijskih gradiv in koristnih naslovov s področja geografskih informacijskih sistemov in kartografije

 

Izbrane ustanove in portali, kjer so dostopni prostorski podatki in informacije, kakršne potrebujemo pri našem delu:

Izbrana ministrstva:

Študij GIS-ov, predlog študijskega programa:

Izbrani komercialni proizvajalci/ponudniki programske opreme:

Drugi zanimivi viri brezplačne oz. cenene programske opreme s tega področja:

Dostopne zbirke geografskih, statističnih, daljinsko zaznanih podatkov, kart, slik:

 

...več povezav (ki jih meddrugim uporabljamo pri metodoloških predmetih v okviru študija geografije)