Prijavno okno

Navigacija

Udarne teme v geografiji

Večinoma zbiramo najpogosteje brane ali zadnje objavljene prispevke ali knjige iz uglednih geografskih revij in založb. Večina informacij temelji na samodejnem "zbiralniku novic" (RSS feed aggregator), ki je urejen po kategorijah (npr. družbena geografija, geoinformatika) ali po virih novic (npr. Progress in human geography, Journal of geography in higher education). Avtomatski zbiralnik vam je dostopen v menijih v vašem prijavnem okencu (levo).

Koristne informacije pa lahko najdete še marsikje, npr. v takšnih zbirkah spletnih geografskih revij, kot je tale z Univerze v Renu, Nevada

Kot komentar lahko zapišete svoje predloge za RSS vire novic, najbolje če predloge opremite s spletno povezavo.  

Zbiralnik - fizična geografija