Prijavno okno

Navigacija

Predstojniki

Brez dodatnega raziskovanja ni mogoče zanesljivo ugotoviti nosilcev predstojništva za predvojno in medvojno obdobje. Do leta 1928 je bil edini predavatelj Artur Gavazzi, ko ga je zamenjal Anton Melik. Temu se je v študijskem letu 1940/41 kot stalni predavatelj pridružil Svetozar Ilešič.

 
Predstojniki po drugi svetovni vojni so bili: 
1949 – 1960  Anton Melik
1960 – 1963  Svetozar Ilešič
1963 – 1966  Igor Vrišer
1966 – 1970  Marjan Žagar
1970 – 1972  Jakob Medved
1972 – 1973  Ivan Gams
1973 – 1976  Darko Radinja
1976 – 1977  Mirko Pak
1977 – 1979  Igor Vrišer
1979 – 1980  Mirko Pak
1980 – 1981  Ivan Gams
1981 – 1982  Franc Lovrenčak
1982 – 1985  Marijan M. Klemenčič
1985 – 1986  Vladimir Klemenčič
1986 – 1988  Matjaž Jeršič
1988 – 1989  Dušan Plut
1989 – 1992  Andrej Černe
1992 – 1993  Jurij Kunaver
1993 – 1996  Anton Gosar
1996 – 1998  Mirko Pak
1998 – 2000  Marijan M. Klemenčič
2000 – 2002  Darko Ogrin
2002 – 2004  Metka Špes
2004 – 2006  Marko Krevs
2006 – 2008  Dejan Rebernik
2008 – 2010  Tatjana Resnik Planinc
2010 – 2012  Jernej Zupančič 
2012 – 2014  Blaž Repe
2014 – 2016  Tatjana Resnik Planinc
2016 –           Darko Ogrin