Back to top

ISSN (tiskana izdaja): 0354-0596

ISSN (elektronska izdaja): 1854-1089

 

Izdajatelj - Publisher

Oddelek za geografijo,
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Odgovorna urednika - Responsible Editors

 • Dejan Cigale, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenia

   

  Uredniški odbor - Editorial Board

  • Marko Krevs, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija
  • Simon Kušar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija
  • Karel Natek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija
  • Darko Ogrin, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenia
  • Irma Potočnik Slavič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija
  • Dejan Rebernik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija
  • Serge Schmitz, University of Liège, Belgium
  • Laura Šakaja, Univerza v Zagrebu, Hrvaška
  • Katja Vintar Mally, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija
  • Miroslav Vysoudil, Palacký University in Olomouc, Faculty of Science, Czech Republic

   

   Dela so vključena v - Dela is included in

   Scopus

   CGP - Current Geographical Publications

   DOAJ

   ERIH PLUS

   GEOBASE

   Central and Eastern European Academic Source

   GeoRef

   Russian Academy of Sciences Bibliographies

   TOC Premier

   International Bibliography of the Social Sciences

    

   Distribucija in prodaja - Ordering address

   Nejc Bobovnik
   Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
   Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana